Friday, January 7, 2011

Tajuk: KEBERSIHAN ASAS KESIHATAN

Latihan 2
Buat satu karangan berdasarkan rangka yang diberi:
Tajuk: KEBERSIHAN ASAS KESIHATAN
                                                                                                                                          
Kebersihan adalah salah satu yang sangat penting  yang diajar dan ambil berat oleh agama Islam. Bagaimana dalam hadis nabi bersebd  kebersihan adalah sebahgian dari pada iman. justeru kita dapat lihat bahawa bagaimana kebersihan itu sangat penting dan digalakkan oleh agama Islam. Itu sepaya kita sentiasa dalam keadaan bersih. Apa yang  digalakkan oleh Islam bererti perkara itu sangat berfaedah. Maka kita mesti berada dalam keadaan yang bersih sama ada tubuh badan dan juga persekitaran.

Dalam pada it, kebersihan sebagai asas kesihatan dalam kehidupan manusia. Seseorang yang  menjaga kebersihan  baik makanan, minuman, bakaian, tubuhbadan, tempat kediaman dan persekitaran, mereka ini  badannya sihat. Sebaliknya bagi seseorang yang tak mengabaikan kebersihannya? Yang pertama mereka  akan menimbul banyak  masalah seperti    banyak penyakit  badan mereka, rumah-rumahnya kotor dan sebagainya. Yang keduanya, orang-orang yang  menjaga kebersihan, mereka lihat berseri. Kebersihan dapat menunjuk  bahwa seseorang  itu bahgia, suci, berseri dalam hidupnya. Memang sekali orang yang bersih itu orang-orang suku berkawan dengan mereka. Dengan yang demikian, kebersihan juga dapat meningkatkan kualitu  hidup  manusia. Cuba kita lihat seseorang yang  maju dan berkualiti dalam hidup, mereka beristikamah  dalam kebersihannya baik disegi  pakaian, tubuh badannya, rumah tangganya dan sebagainya. Dan orang berhormat kepada orang-orang  yang  bersih. Maka  sesungguhnya  Allah kasih kepada orang yang bersih.

Apabila kita menjaga kebersihan, kuman-kuman  tidak dapat  hidup dan membiak. Kuman ialah penyebab  manusia dapat  penyakit. Kalau kita lihat pada zaman sekarang,  beribu-ribu jenis penyakit  yang merebak  di dunia ini sehingga  menyebabkan  manusia  mati contoh  H5n1. Oleh sebab itu, kita  jaga-jagalah kebersihan  supaya kita dapat selamat  daripada penyakit yang berpunea dari kuman membiak dan  member kesan kepada kita.


Di samping itu, kebersihan  menyebabkan keadaan alam sekitar cantik. Dunia kita perlu kepa  kebersihan  supaya  manusia hidup dengan bahagia, selesa dan tenang hati apabila kita lihat pemandangan yang cantik dan bersih. Udara nyaman itu perlu bagi manusia. Karena ia menyegarkan penapasan kita. Tetapi sayangnya apabila dunia moden manusia sendiri  yang menyebabkan alamsekitar menjadi musnah dan cemar. Udara, air dan sebagainya yang bersih itu sudah beracun. Maka berhanti lah kita kepada kebersihan sepaya dunia kita cantik dan bersih semula.
kita dah sebut  tentang kebersihan  di  atas dengan beberapa aspek, maka apakah kebersihan yang perlu kita jaga? Pertama dari segi tubuh badan, Tubuh badan kita mesti bersih supaya  terselamat  dari pada kuman-kuman, najis-najis dan sebagainya. Nabi mengajar kita membuat kebersihan badan dengan mengambil wuduk sebelum kita sembahyang. Itu  menunjuk  kepentingan kebersihan. Maka sebelum itu kita mandi  untuk  badan menjadi bersih. Yang keduanya pakayan, nabi  kita juga menggalak  kita berpakaian bersih. Bersih tak semestinya  baru, tetapi bermaksudnya  tidak ada najis-najis dan bahu-bahu yang busuk. Yang ketiga makanan, penting sekali  bagi kita supaya berhanti-hanti  terhadap makanan. Allah  mengajarkan  kita makanlah apa  yang halal dan berfaedah. Maka makanan yang halal dan faedah mesti juga bersih supaya tidak mendatangkan  penyakit-pinyakit kepada kita. Yang terakhir ialah persekitaran, persekitaran kita juga mesti   bersih sepaya membina alam sekitar yang cantik dan bersih dan tidak  menjadi tempat membiak bagi kuman-kuman.


Walau bagaimanapun semua yang disebut  dan cita-cita itu  tidak akan berjaya  jikalau kita sekadar  tahu tanpa mengamalnya.  Maka kita mesti menanam kesedaran masing-masing bahawa pentingnya menjaga kebersihan. Akhir ini mari kita bersama-sama  bersungguh-sungguh dalam menjaga kebersihan, lebih-lebih lagi pihak kerajaan mesti mengambil berat mengenai perkara tersebut kerana  rakyat sihat, maju nagara.

2 comments: